هوالجمیل

مطالب یکی از سایت های خبری رو می خوندم که با مطلبی با این عنوان رو به رو شدم : زيباترين دختر آلمان را ببینید!
جالب بود . پس از کلی تحقیقات با ترکیب زیباترین اعضای افراد مختلف به این تصویر رسیده اند که به نظر من خیلی هم زیبا نیست .
تازه فقط اعضای طراحی شده رو کنار هم گذاشتند اگر می خواستند اعضا رو هم طراحی کنند چی درست می کردند .
فتبارک ا… احسن الخالقین

نظر بدهید