از وجدان کاری چه خبر ؟!

به راستی در اموری که مسئولیت آنها را می پذیریم به چه میزان به این مسئله توجه داریم که آنها رابه بهترین صورت ممکن به انجام رسانیم ؟ چه مسائلی می تواند در توجه ما به این مسئله دخیل باشد ؟
۸ سال بیشتره که برای عصب کشی یکی از دندونام به یه دندونپزشک آشنا مراجعه کردم و از اونجایکه هزینه کمتری رو حساب آشنایی می گرفت بدون تردید کار رو بهش سپردم اما …
چند روز قبل که برای بررسی وضعیت دندونام به یه دندونپزشک دیگه مراجعه کردم متوجه شدم عصب کشی ۸ سال قبل ناقص انجام شده و باید عصب کشی مجدد انجام بشه . دکتر می گفت چون عصب کشی مجدده کار بیشتری می بره و ممکنه موفقیت کامل حاصل نشه . خوشبختانه پس از ۲ساعت کار مداوم عصب کشی موفقیت آمیز بود اما کار به اینجا ختم نشد و ۴ جلسه دیگه …
واقعا چرا بعضی از ماها وجدان کاری نداریم ؟!

نظر بدهید