فرهنگ استفاده از اتومبیل!!!

بعضی از ما ایرانی ها نبوغ خود را چگونه بروز می دهیم !؟
به نظر شما راننده این اتومبیل چه طوری ماشینشو راضی کرده که این تیرآهن رو با خودش بیاره؟!
farhang

نظر بدهید