بایگانی برای ماه اسفند, ۱۳۸۴

خريد و فروش اعتقادات !!!

یکشنبه, اسفند ۷م, ۱۳۸۴

خدايا رحمتي كن تا ايمان نام و نان برايم نياورد قوتم بخش تا نانم و حتي نامم را در خطر ايمانم افكنم (( دكتر علي شريعتي))
امروز براي بررسي قيمت خونه و زمين به يكي از بنگاه هاي معاملات ملكي رفته بودم . زماني كه مشغول بررسي قيمت ها بودم در جريان فروش يك خونه قرار […]

از عالم هنر

شنبه, اسفند ۶م, ۱۳۸۴

فقر

شنبه, اسفند ۶م, ۱۳۸۴

بدون شرح

بازي بچه ها

جمعه, اسفند ۵م, ۱۳۸۴

مدتي است دو فروند سايت خبري با طرح مسائلي تخريبي سعي در بمباران مواضع نخودي (‌ غير خودي ) دارند يكي از اين سايت ها نخودي را نزديك به سردار يا ‍ژنرال مي داند و ديگري نخودي را نزديك به روحاني .

متاسفانه در شرايط كنوني كه جامعه بين الملل با بهانه قرار دادن مسئله […]

دعا بهترين هديه

جمعه, اسفند ۵م, ۱۳۸۴

لوئيز ردن زني بود با لباسهاي کهنه و مندرس و نگاهي مغموم. وارد خواربار فروشي محله شد و با فروتني از صاحب مغازه خواست تا کمي خواربار به او بدهد. به نرمي گفت که شوهرش بيمار است و نمي تواند کار کند و شش بچه شان بي غذا مانده اند.
جان لانگ هاوس، صاحب مغازه با […]

يا علي گفتيم و عشق آغاز شد

سه شنبه, اسفند ۲م, ۱۳۸۴