شهادت آقا مرتضی

امروز بیستم فروردین سالروز شهادت آقا مرتضی است .
avini

من که بعد از شهادت شناختمش خیلی کارش درست بود .
اصلا تو صحبتا و نوشته هاش موندم .عجیب قلم می زد تو یک خط از حرفاش یه کتاب حرف بود .
چند تا از جمله های سید رو می نویسم که اگر احتمالا کسی هست که باهاش آشنا نیست حرفامو باور کنه .
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیفت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند .
آرمانخواهی انسان مستلزم صبر بر رنجهاست پس برادر خوبم برای جانبازی در راه آرمانها یاد بگیر که در این سیاره رنج صبورترین انسانها باشی .
ای شهید ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود بر نشسته ای دستی برآر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را از این منجلاب بیرون کش.
اگه صدا و تصویر و نوشته های بیشتر و اطلاعاتی از شهید می خواهید به این سایت مراجعه کنید .

نظر بدهید