خدمات مردم آزار؟!!!

مدتی است جهت رفاه حال مشتریان (!!!) بانک ها اقدام به نصب دستگاه های خودپرداز کرده اند . ولی جالب است که در بسیاری از مواقع این دستگاه های مردم آزار جوابگو نیستند .
امروز برای برداشت پول به ۶-۵ دستگاه خودپرداز سر زدم نه تنها حال خود دستگاه ها خوب نبود بلکه مشتریان هم از دیدن این وضع متاثر شده بودند و ناراحت بودند .
ان شاءا… سلامتی تمامی دستگاه های خودپرداز به زودی حاصل شود .
null

نظر بدهید