یاد یار

ز هجران سینه ها خون شد ……………به راه افتاد و کـارون شد
به ناگه هور خامــــوش شد …………زمین هم داغ بر دوش شد
null
اگرچـــــه رفـــت ز بین ما ……….. ولی بر جاست دیــــن ما
به یــــــاد یـــــار می مانیم ………. سرود عشـــق می خوانیم
سالروز ارتحال معمار انقلاب ، محبوب همگان حضرت امام خمینی ( ره) را تسلیت می گویم .

نظر بدهید