عجب رسمیه رسم زمونه!!!

عجب رسمیه، رســم زمونه ، قصه برگ و باد خزونه

می رن آدما، از اونا فقط ، خاطره هاشون ، به جا می مونه

null

کجاست اون کوچه، چی شد اون خونه ، آدماش کجان خدا میدونه
بوتهء یاس بابا جون هنوز ،گوشهء باغچه توی گلدونه

عطرش پیچیده تا هفتا خونه ،خودش کجاهاست خدا میدونه

میرن آدما از اونا فقط ، خاطره هاشون به جا میمونه

پرسید زیر لب یکی با حسرت
از ماها بعدها چه یادگاری میخواد بمونه
خدا ميدونه
میرن آدما از اونا فقط
خاطره هاشون به جا میمونه
میرن آدما از اونا فقط
خاطره هاشون به جا میمونه

۶ نظر درباره “عجب رسمیه رسم زمونه!!!” داده شده است.

 1. Anonymous گفت :

  حسین آقا خدا را شکر کن که همه رفتنی هستیم . وگر نه مصیبت از دست دادن عزیزانمون غیر قابل تحمل می شد . خدا عاقبت همهمون رو ختم به خیر کنه .انشاءا…
  من رو هم در غم خودت شریک بدون. خدا بیامرزد تمام عزیزان از دست رفته رو.

 2. Nana گفت :

  Good site!!! I found your site in the google.۵

 3. Danny گفت :

  Excelent information. Best wishes from New York.u

 4. Dolly گفت :

  Wow!!! Good job. Could I take some of yours triks to build my own site?A

 5. Paloma گفت :

  Your work is marvelous!!u

 6. amir goddd گفت :

  agha alye aliye alie

نظر بدهید