تكنولوژي و تسهيل خدمات رساني!!!

ساعت ۱۱ شب است . براي رفتن به منزل مقداري كسري پول داريد تصميم مي گيريد از خدمات عابر بانك استفاده كنيد كه اين دستگاه با ادب از شما پوزش مي خواهد !
دوستي از دوستان شما با تلفن همراه خود پيام كوتاهي براي شما ارسال مي كند كه نياز به جواب دارد . شما جوابيه خود را آماده مي كنيد اما شبكه مخابراتي از شما عذرخواهي مي كند ! تصميم مي گيريد با او تماسي تلفني داشته باشيد اما بار ديگر شبكه مخابرات مراتب عذرخواهي خود را به اطلاع شما مي رساند !
و !!!

نظر بدهید