بایگانی برای ماه اردیبهشت, ۱۳۸۶

آب و تاثیرپذیری از پیرامون

چهارشنبه, اردیبهشت ۲۶م, ۱۳۸۶

اینکه همه عالم زنده وهوشیار است.ودر مقابل کلیه افکار واعمال انسان وپیرامونش واکنش نشان میدهد جای هیچ شک وتردیدی ندارد.اگرچه هنوز هستند کسانی که به این مسئله مهم به دیده تردید وشک می نگرند وکسانی را که به این مقوله می پردازند به باد تمسخر می گیرند…….
جای بسی شکر است که امروزه علم […]

بدون شرح!!!

سه شنبه, اردیبهشت ۴م, ۱۳۸۶

*تبصره ۲ /ماده ۲۹۵عبارتست از: در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشدواين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاي شبه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن […]