مسجد استراسبورگ

مسابقه بين المللي سال ۲۰۰۰ ( ساخته نشد )
طراحي عملكردهاي مذهبي و غير مذهبي ساختمان را جدا كرده است .
فضاهاي غير مذهبي اصلي در بخش ورودي هستند شامل راهروي ورودي ، تالار كنفرانس ، محل هاي غذاخوري و فضاهاي نمايشگاهي . مسجد و محوطه بالاي زمين برده شده اند كه آن را از بافت شهري اش جدا مي كند و آن را براي ايجاد يك فضاي روحاني سيال بر بالاي شهر قادر مي سازد .

محوطه يك فضاي دروني خصوصي است كه از بخش هاي غير مذهبي پايين تر ساختمان دسترسي دارد و اغلب به طور اختصاصي به عنوان ورودي مسجد استفاده مي شود .
محوطه مركزي مانند يك فضاي متفكرانه به نظر مي رسد و يك فضاي گذار بين جهان بيرون و فضاي داخلي مسجد . محوطه يك فضاي سرپوشيده است كه به وسيله ديوارهاي سالن كنفرانس ، كتابخانه و كودكستان شكل مي گيرد . ضمن اينكه منشا اين تركيب فضايي از مساجد تاريخي چهار ديواره مي باشد همچنين زماني كه مسجد در روز عيد پر مي شود فضاي بيروني بيشتري براي نمازگزاران ايجاد مي كند ( آخر ماه رمضان يا نماز جمعه )
مفهوم ( كانسپت ) طرح
تاكيد بر عملكرد طراحي جامع مي باشد تا كيفيت نحوه بازتاب محيط را تضمين كند آنجايكه طبيعت فرهنگي و روحاني برجسته مي شود .
گوشه نشيني مشخص شبستان هاي اصلي نماز – مركز توجه پروژه يك فضاي برجسته ايجاد مي كند كه از سر و صداي فعل و انفعالات اجتماعي جدا مي شود .
عملكرد محوطه تفكيك بصري ايجاد مي كند و زماني كه به فضاي بيشتري براي نماز نياز است فضاهاي نمازگزاران مرد و زن را جدا مي كند .
ترجمه : حسين سعيدي

null

null

نظر بدهید