بایگانی برای ماه دی, ۱۳۸۹

فکر کردن هم چیز خوبی است!

پنجشنبه, دی ۲م, ۱۳۸۹

چند ماه قبل از طرف یکی از شرکت های راه و ساختمان پیشنهاد شد اصلاحیه طراحی معماری مجتمعی مسکونی که در مرحله اجرای سقف بود را به عهده بگیرم از آنجایکه در این مرحله طرح معماری با محدودیت های بسیاری از جمله مشخص بودن محل ستون ها ، جعبه پله و … همراه بود وقت […]