انسانیت کیلویی چند ؟!!!

چند روز قبل یکی از دوستان که در زمینه محاسبات سازه ، مدیریت پروژه و جمع آوری پول به هر قیمتی فعال است اصرار داشت پیش طرح معماری ساختمانی که ظاهراًمتعلق به شخص ایشان بود را تهیه کنم اما از آنجایکه با روحیات طرف آشنا بودم به دلایل مختلف نپذیرفتم

null

لکن این شخصیت فرهیخته عنوان کرد حتی اگر طرح مورد پسند واقع نشد هزینه را پرداخت خواهیم کرد لذا با این شرط کار را قبول کردم ولی با توجه به اینکه در حال طراحی نقشه ای دیگر بودم کار را به یکی از دوستان واگذار نمودم و توافقی که با کارفرما کرده بودیم را هم به استماع این دوست عزیز رساندم . پس از آماده شدن پیش طرح نقشه را به کارفرمای محترم دادم تا نظر خود را اعلام کند بعد از چند روز این کارفرمای عزیز که ظاهرا با یکی از پزشکان محترم در عرصه بساز بندازی فعال بودند اعلام کرد طرح مورد پسند پزشک فوق تخصص ساختمان نیست اما دلیلش را ذکر نکرد من هم اصراری نکردم و طبق شرط قبلی خواستار پرداخت هزینه پیش طرح شدم اما دوست عزیزمان پرداخت هزینه جهت طرحی که موردپسند نیست را غیرمنطقی دانست و گفت : واقعا خود شما قضاوت کنید آیا من باید در قبال پیش طرح پول پرداخت کنم که من شرط پذیرش انجام طراحی را به او یادآور شدم و او مجددا حرف خود را تکرار نمود و من ماجرای محاسبات مجدد سازه ای را که قبلا دوستی دیگر طراحی کرده بود و من جهت افزایش طبقه خواستار محاسبه مجدد شده بودم به او متذکر شدم محاسباتی که به هر دلیل مورد پذیرش مهندس طراح سابق نبود اما این عزیز حق الزحمه محاسبات را به نرخ طراحی از ابتدا و با لحاظ متراژ قبلی تمام و کمال مطالبه کرده و دریافت نمود اماظاهرا این دوستمان تنها به دنبال جمع آوری پول به هر قیمت بود و مجدد از پذیرش پرداخت حق الزحمه استنکاف کرد .
لازم به ذکر است به همت برخی از دوستان طراح که باکمترین نرخ های ممکن طراحی می کنند پیش طرح به عنوان طرح اولیه ای مطرح شده که در قبال آن طراح حق مطالبه هیچگونه حق الزحمه ای ندارد و ارباب رجوع می تواند پیش طرح را تحویل گرفته و بدون ذکر دلیل آن را مورد پسند نداند اما اینجانب معتقدم اگر متقاضی طرح خواسته های خود را تمام و کمال اعلام نمایدو پس از ارائه پیش طرح به خواسته خود نرسد بایستی دلایل خود را مطرح نماید تا طراح یاعلتی منطقی جهت اینگونه طراحی ذکر نماید یا خواسته ارباب رجوع را تامین نماید در غیر اینصورت هر فرد می تواند در صورت منصرف شدن از انجام ساخت و ساز اعلام نماید طرح مورد پسند نیست .

نظر بدهید