آب انبار ملک

اين بنا در يكي از قديمي ترين محله هاي كرمان به نام محله شهر درحد فاصل خيابان شريعتي و خيابان ابوحامد و در تقاطع خيابان فتحعلي شاهي با خيابان شهيد ايرانمنش قرار گرفته است .
آب انبار ملك يكي از كهن ترين آب انبارهاي كرمان است وتاريخ ساخت آن به قرن ششم هجري مي رسد. ورودي اين آب انبار درب چوبي قديمي است . بعد از در ، ۲ پله به ارتفاع ۵۰ سانتيمتر قراردارند و بعد از اين پله ها ، ۲۰ پله به ارتفاع ۳۰ سانتي متر تا كف آب انبار قرار دارد . تعداد پله هاي آب انبار بستگي به سطح آبهاي زيرزميني داشته است كه هر اندازه سطح اين آبها پايين تر بوده تعداد اين پله ها بيشتر مي شده است . اين آب انبار از سطح زمين حدود ۷ متر پايين تر مي باشد . بعد از طي كردن پله ها به يك سالن مربع شكل به ابعاد ۱۲×۱۲ مي رسيم كه در حال حاضر به عنوان سالن ورزشي از آن استفاده مي شود . طاقنما هاي سقف ، آجري مي باشد كه در حال حاضر با اندود گچ بعضي از آجركاريها پوشيده شده اند . كف آب انبار و ديوارها به احتمال قوي در گذشته با سنگ و ملات ساروج بوده ولي امروز به دليل مرمت اين بنا ، كف آن با موزائيك و ديوارهاي آن تا زير طاقها با سيمان سفيد پوشيده شده اند. در قسمت جنوبي اين فضا يك راهرو به ابعاد ۱×۲۰/۱ قراردارد كه راه ارتباطي اين دو سالن مي باشد . ابعاد اين سالن ۶×۱۲ مي باشد و به عنوان سالن بدنسازي از آن استفاده مي –شود كف و ديواره اين سالن مانند فضاي قبلي مي باشد. تمامي پنجرهاي اين آب انبار مسدود شده اند و فقط يك پنجره مشبك آجري كه در بالاي راهرو ارتباطي قرار دارد دست نخورده باقي مانده است . درجبهه شمالي آب انبار يك در فلزي الحاق شده كه به پشت بام راه دارد . ارتفاع سقف آب انبار تا كف آب انبار حدود ۵/۵ متر مي باشد. ساختاركلي اين آب انبار حفظ شده است و داخل بنا به علت بازسازي و مرمت تغيير كرده است .

نظر بدهید