بایگانی برای ماه تیر, ۱۳۹۰

مهندس ۱۰۰ تومانی!!!

سه شنبه, تیر ۲۸م, ۱۳۹۰

چند روز قبل فردی جهت طراحی ساختمان مسکونی خود به دفترم مراجعه کرد و گفت مهندس … هم طرحی برایم آماده کرده که نپسندیدم . طرح رو که دیدم گفتم حق داره نپسنده اما از بدی های طرح چیزی نگفتم چراکه به هر حال طراح از همکاران بود . واقعا طرح وحشتناکی بود. اولین نکته […]

دختر ۵ ساله که کارگر ساختمان است!!!

پنجشنبه, تیر ۱۶م, ۱۳۹۰

به نوشته دنیای اقتصاد، پدر این دختر بچه –یگانه – می‌گوید: چون کسي را ندارم مجبورم دخترم را روزانه به سر ساختمان بیاورم که با توجه به اینکه زمان رفت و آمدم به شهر مامازن ۶ ساعت است به شدت دخترم خسته و اذیت می شود.

او می‌گوید: در مامازن یک اتاق اجاره کرده که ماهانه […]