مهندس ۱۰۰ تومانی!!!

چند روز قبل فردی جهت طراحی ساختمان مسکونی خود به دفترم مراجعه کرد و گفت مهندس … هم طرحی برایم آماده کرده که نپسندیدم . طرح رو که دیدم گفتم حق داره نپسنده اما از بدی های طرح چیزی نگفتم چراکه به هر حال طراح از همکاران بود . واقعا طرح وحشتناکی بود. اولین نکته که دیدم گنجاندن راهروی ورودی ۵ متری به عرض یک و نیم متر بود.نکته بعدی هدایت نور غرب به داخل ساختمان به طور مستقیم و بدون چرخش سومین نکته عدم رعایت استاندارد مبلمان و…

null

یادم میاد قبلا که جای دیگری دفتر داشتیم یکی از دفاتر طراحی نزدیک طراحی معماری ( بخوانید کدکاری ) را متری ۱۰۰ تومان انجام می داد و اکثر مراجعه کننده ها هم وقتی این نرخ را می دیدند تقاضای طراحی می کردند اما نمی دانستند اتوکدکار محترم سر و ته نقشه های آرشیوی را می زند یا به اونها چیزی اضافه می کند و اسم کارش را طرح می گذارد و متری ۱۰۰ تومان می فروشد که به نظر من ۱۰۰ تومان هم گرانفروشی است .
راستی بعد از هدفمندی یارانه ها دستمزد کارگر ساختمانی ۷۰ درصد بالا رفته اما این اتوکدکار محترم هنوز با متری ۱۰۰ تومان کار می کنه!!!

نظر بدهید