بایگانی برای ماه مرداد, ۱۳۹۰

مال حرام

پنجشنبه, مرداد ۲۷م, ۱۳۹۰

در مراجعاتی که به نمایشگاه های اتومبیل داشتم بسیار دیده ام فروشندگانی را که برای بدست آوردن پول بیشتر عیوب خودروی خود را می پوشانند به عنوان نمونه یک فروشنده از کارکرد کم و تمیزی اتومبیل خود تعریف می کرد و اینکه تنها یک گلگیر ماشین رنگ شده اما در نهایت مشخص شد ۲ گلگیر […]

ماه مبارک رمضان مبارک باد

جمعه, مرداد ۱۴م, ۱۳۹۰

یاد دارم در غروبی سرد سرد
می گذشت از كوچه ی ما دوره گرد
داد می زد : كهنه قالی می خرم
دسته دوم جنس عالی می خرم
كاسه و ظرف سفالی می خرم
گر نداری كوزه خالی می خرم
اشك در چشمان بابا حلقه بست
عاقبت آهی كشید بغضش شكست
اول ماه است و نان در سفره نیست
ای خدا شكرت ولی این […]