بایگانی برای موضوع "هنری"

غروب یک هنرمند

چهارشنبه, فروردین ۳۰م, ۱۳۸۵

هنوز بازیشو در موج مرده و رویای شیرین فراموش نکردم . خدا بیامرزش .

از عالم هنر

شنبه, اسفند ۶م, ۱۳۸۴